French Bridges. Released on 20 June 2015

Číslo / Issue 1 - červen / June 2015 (First issue of our magazine e-mosty. English version follows) První číslo časopisu e-mosty je věnováno převážně francouzským mostům a vyšlo v če...