For our second issue of the magazine “e-mosty” we are preparing following articles:

 • an article about “Bridge Park” in Washington
 • a story of a significant American Bridge Engineer Mr Mark Ketchum
 • projects on which Mr Ketchum and OPAC Consulting Engineers cooperated
 • Colorado River Bridge (Hoover Dam Bypass) including an extensive photogallery and three presentations
 • Oakland Bay Bridge – we would like to include information about construction of a new bridge and dismantling of the old one
 • Czech bridges – contributions welcome

 


Do našeho dalšího čísla časopisu “e-mosty” jsme připravili následující články:

 • článek o “Bridge Park” ve Washingtonu
 • příběh vynikajícího amerického mostaře Marka Ketchuma
 • projekty, na kterých spolupracovali Mark Ketchum a OPAC Consulting Engineers
 • Colorado River Bridge (Hoover Dam Bypass) včetně rozsáhlé fotogalerie a tří prezentací
 • Oakland Bay Bridge – rádi bychom do tohoto čísla zařadili informace o výstavbě nového mostu a demolici mostu starého
 • české mosty – vítáme Vaše příspěvky