Issue 3 – December 2015

Our third issue contains the following articles:

 • translation of a chapter “The Precursors of Cable-Stayed Bridges” from the book written by Mr Svensson “The Cable-Stayed Bridges” (more information about the book and Professor Svensson you can find in the first issue of our magazine)
 • an article about historic bridges in the USA, in cooperation with historicbridges.org
 • articles about two railway bridges in Prague
 • an article abou the Brooklyn Bridge

 

 

Naše třetí číslo obsahuje následující článků:

 • překlad kapitoly o předchůdcích zavěšených mostů z knihy “The Cable-Stayed Bridges” pana profesora Svenssona (více o knize a díle pana profesora naleznete v prvním čísle našeho časopisu)
 • článek o historických mostech v USA, ve spolupráci s historicbridges.org
 • články o železničním mostě v Praze na Výtoni a o železničním mostě v Praze v Prokopském údolí
 • článek o Brooklyn Bridge

 

Do našeho třetího čísla plánujeme zařazení následujících článků:

 • překlad kapitoly o předchůdcích zavěšených mostů z knihy “The Cable-Stayed Bridges” pana profesora Svenssona (více o knize a díle pana profesora naleznete v prvním čísle našeho časopisu)
 • článek o historických mostech v USA, ve spolupráci s historicbridges.org
 • články o železničním mostě v Praze na Výtoni a o železničním mostě v Praze v Prokopském údolí
 • článek o Brooklyn Bridge